آغاز پروژه ساخت دو سالن بلک‌باکس در آبادان و خرمشهر

آغاز پروژه ساخت دو سالن بلک‌باکس در آبادان و خرمشهر
مراسم آغاز عملیات اجرایی این دو تالار با حضور مرادخانی معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و زمانی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند همزمان با آئین اختتامیه نوزدهمین جشنواره ملی تئاتر مقاومت – فتح خرمشهر، در خرمشهر و آبادان برگزار خواهد شد. . . .

آغاز پروژه ساخت دو سالن بلک‌باکس در آبادان و خرمشهر

مراسم آغاز عملیات اجرایی این دو تالار با حضور مرادخانی معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و زمانی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند همزمان با آئین اختتامیه نوزدهمین جشنواره ملی تئاتر مقاومت – فتح خرمشهر، در خرمشهر و آبادان برگزار خواهد شد. . . .
آغاز پروژه ساخت دو سالن بلک‌باکس در آبادان و خرمشهر

خبرگزاری اصفحان