آقای مدیر، هکر تلگرام کارمند از آب درآمد

آقای مدیر، هکر تلگرام کارمند از آب درآمد
فرمانده انتظامی دزفول از دستگیری مدیر شرکتی که تلگرام کارمند خود را هک کرده بود توسط پلیس فتا این شهرستان خبر داد.

آقای مدیر، هکر تلگرام کارمند از آب درآمد

فرمانده انتظامی دزفول از دستگیری مدیر شرکتی که تلگرام کارمند خود را هک کرده بود توسط پلیس فتا این شهرستان خبر داد.
آقای مدیر، هکر تلگرام کارمند از آب درآمد