آن‌هایی که از بیماری مالاریا می‌میرند…

نزهت بادی: پرویز شهبازی هرچند ساختار فیلم را بر مبنای چیدمان تصادفی داستانک‌های مختلف و پراکنده طراحی کرده اما در انتخاب آن‌ها به سراغ رویدادهای تکراری و سطحی رفته است. . . .