اختلال در دسترسی به «تلگرام»

اختلال در دسترسی به «تلگرام»
دسترسی به شبکه اجتماعی تلگرام از ساعتی پیش با اختلال روبرو شده و کاربران مناطق خاورمیانه، شمال آفریقا و اروپا نمی توانند از این شبکه اجتماعی استفاده کنند.

اختلال در دسترسی به «تلگرام»

دسترسی به شبکه اجتماعی تلگرام از ساعتی پیش با اختلال روبرو شده و کاربران مناطق خاورمیانه، شمال آفریقا و اروپا نمی توانند از این شبکه اجتماعی استفاده کنند.
اختلال در دسترسی به «تلگرام»

فروش بک لینک

میهن دانلود