ادعای تأثیر مسدود نشدن تلگرام بر نتایج انتخابات

آنچه می خوانید مروری است بر محورهای خبری سایت های اپوزیسیون و آنچه که آنها از تحولات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و… به عنوان دستمایه برای تبلیغات علیه نظام جمهوری اسلامی در حوزه های مختلف بهره می گیرند.

سپهر نیوز

تلگرام