ارتباط با فرهنگ ایران به خاطر تماشای فیلم ˝بابا عزیز˝ / روایت هنرمندان مجارستان از حضور در تئاتر فجر

سوفیا برتی کارگردان مجارستانی حاضر در جشنواره تئاتر فجر از تاثیر فرهنگ شرق و نقش معنویات بر آثارش گفت. . . .