اردیبهشت تئاتر در شهرستان لالی برگزار شد

اردیبهشت تئاتر در شهرستان لالی برگزار شد
خوزستان: با حضور دوستداران هنرهای نمایشی، اردیبهشت تئاتر در محل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی لالی برگزار شد. . . .

اردیبهشت تئاتر در شهرستان لالی برگزار شد

خوزستان: با حضور دوستداران هنرهای نمایشی، اردیبهشت تئاتر در محل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی لالی برگزار شد. . . .
اردیبهشت تئاتر در شهرستان لالی برگزار شد

بک لینک رنک 4

پرس نیوز