ارکسترها به شکل سازمانی مدیریت می‌شود نه شخصی / اجرای شدن قرارداد نوازنده‌ها از اول فروردین 95

بهرام جمالی مدیرعامل بنیاد رودکی، برنامه مجموعه بنیاد رودکی را درباره ارکسترها در سال 95 اعلام کرد. . . .