از وبلاگهای اجتماعی تا کانالهای زرد تلگرام

قلم نیوز: بطور خلاصه میتوان گفت وبلاگ نویسی در ایران بسیار خوب شروع شد. جامعه ای از جوانان تحصیلکرده که حرفهایشان برای خواننده فارسی زبان نو بود. گروهی که برخی از آنها خارج از کشور بودند و توانستند بخشی از آنچه در خارج از کشور میگذرد را به خواننده فارسی زبان داخل کشور منتقل کنند و بسیاری دیگر آشنایی به زبان انگلیسی داشته و توانستند خلاصه ای فارسی از محتوای انگلیسی درباره تکنولوژی، مباحث اجتماعی و …. بنویسند

cars