استخدام بازاریاب دستگاه های کارتخوان بانکی در سطح شهر

استخدام بازاریاب دستگاه های کارتخوان بانکی در سطح شهر
یک شرکت معتبر در راستای تکمیل کادر خود در قم از افراد واجد شرایط در ردیف شغلی زیر دعوت به همکاری می نماید.
عنوان شغلی جنسیت تعداد شرایط احراز
بازاریاب
آقا
۲ نفر
جهت دستگاه های کارتخوان بانکی در سطح شهر حقوق به صورت درصدی به همراه پاداش ساعات کاری آزاد پرداخت حقوق بدون تاخیر و به صورت منظم

داوطلبان محترم میتوانند رزومه خود را با ذکر ردیف شغلی مورد نظرخود به آدرس ایمیل زیر ارسال کنند. (لطفا نام، نام خانوادگی، مدرک تحصیلی و شماره همراه خود را در ایمیل ذکر فرمایید)
email: a.bohlooli87@yahoo.com
برای عضویت در کانال اخبار استخدام قم در تلگرام کلیک کنید

استخدام بازاریاب دستگاه های کارتخوان بانکی در سطح شهر

یک شرکت معتبر در راستای تکمیل کادر خود در قم از افراد واجد شرایط در ردیف شغلی زیر دعوت به همکاری می نماید.
عنوان شغلی جنسیت تعداد شرایط احراز
بازاریاب
آقا
۲ نفر
جهت دستگاه های کارتخوان بانکی در سطح شهر حقوق به صورت درصدی به همراه پاداش ساعات کاری آزاد پرداخت حقوق بدون تاخیر و به صورت منظم

داوطلبان محترم میتوانند رزومه خود را با ذکر ردیف شغلی مورد نظرخود به آدرس ایمیل زیر ارسال کنند. (لطفا نام، نام خانوادگی، مدرک تحصیلی و شماره همراه خود را در ایمیل ذکر فرمایید)
email: a.bohlooli87@yahoo.com
برای عضویت در کانال اخبار استخدام قم در تلگرام کلیک کنید
استخدام بازاریاب دستگاه های کارتخوان بانکی در سطح شهر