استخدام تعدادی نیرو جهت همکاری در یک شرکت

استخدام تعدادی نیرو جهت همکاری در یک شرکت
کارشناس حقوق، متصدی رایانه، کارشناس روابط عمومی، راننده – شیراز
داوطلبان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس برقرار کنند.
tel: 07132294325 , 09372213735
برای عضویت در کانال اخبار استخدام فارس در تلگرام کلیک کنید

استخدام تعدادی نیرو جهت همکاری در یک شرکت

کارشناس حقوق، متصدی رایانه، کارشناس روابط عمومی، راننده – شیراز
داوطلبان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس برقرار کنند.
tel: 07132294325 , 09372213735
برای عضویت در کانال اخبار استخدام فارس در تلگرام کلیک کنید
استخدام تعدادی نیرو جهت همکاری در یک شرکت