استخدام حسابدار آشنا به نرم افزار هلو و فروشنده در شیراز

استخدام حسابدار آشنا به نرم افزار هلو و فروشنده در شیراز
به یک حسابدار با تجربه و آشنا به نرم افزار هلو و فروشنده مجرب در شیراز نیازمندیم.
داوطلبان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس برقرار کنند.
tel: 09197141827
برای عضویت در کانال اخبار استخدام فارس در تلگرام کلیک کنید

استخدام حسابدار آشنا به نرم افزار هلو و فروشنده در شیراز

به یک حسابدار با تجربه و آشنا به نرم افزار هلو و فروشنده مجرب در شیراز نیازمندیم.
داوطلبان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس برقرار کنند.
tel: 09197141827
برای عضویت در کانال اخبار استخدام فارس در تلگرام کلیک کنید
استخدام حسابدار آشنا به نرم افزار هلو و فروشنده در شیراز