استخدام خانم برای همکاری در فروشگاه / اردبیل

استخدام خانم برای همکاری در فروشگاه / اردبیل
به یک خانم مجرد با روابط عمومی بالا جهت فروش محصولات الکتریکی در سطح شهر اردبیل با پورسانت عالی نیاز مندیم. کار فقط در دفتر میباشد و به هیچ فروشگاهی مراجعه نمیکنید. با سپاس
تلفن تماس: 09141555651
برای عضویت در کانال اخبار استخدام اردبیل در تلگرام کلیک کنید

استخدام خانم برای همکاری در فروشگاه / اردبیل

به یک خانم مجرد با روابط عمومی بالا جهت فروش محصولات الکتریکی در سطح شهر اردبیل با پورسانت عالی نیاز مندیم. کار فقط در دفتر میباشد و به هیچ فروشگاهی مراجعه نمیکنید. با سپاس
تلفن تماس: 09141555651
برای عضویت در کانال اخبار استخدام اردبیل در تلگرام کلیک کنید
استخدام خانم برای همکاری در فروشگاه / اردبیل