استخدام شاگرد نیمه ماهر در کار کناف در شیراز

استخدام شاگرد نیمه ماهر در کار کناف در شیراز
به شاگرد نیمه ماهر در کار کناف با سن ۱۸ تا ۲۵ سال بصورت دستمزدی روزانه ۳۰ هزار تومان در شیراز نیازمندیم.
داوطلبان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس برقرار کنند.
tel: 09171038488
برای عضویت در کانال اخبار استخدام فارس در تلگرام کلیک کنید

استخدام شاگرد نیمه ماهر در کار کناف در شیراز

به شاگرد نیمه ماهر در کار کناف با سن ۱۸ تا ۲۵ سال بصورت دستمزدی روزانه ۳۰ هزار تومان در شیراز نیازمندیم.
داوطلبان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس برقرار کنند.
tel: 09171038488
برای عضویت در کانال اخبار استخدام فارس در تلگرام کلیک کنید
استخدام شاگرد نیمه ماهر در کار کناف در شیراز