استخدام شرکت بازرگانی به یک نفر خانم با روابط عمومی بالا / تبریز

استخدام شرکت بازرگانی به یک نفر خانم با روابط عمومی بالا / تبریز
یک شرکت بازرگانی واقع در تبریز به یک نفر خانم با روابط عمومی بالا جهت انجام امور دفتری نیازمند است.
آدرس : ولیعصر جنوبی
تلفن : 33240231, 33240232
برای عضویت در کانال اخبار استخدام آذربایجان شرقی در تلگرام کلیک کنید

استخدام شرکت بازرگانی به یک نفر خانم با روابط عمومی بالا / تبریز

یک شرکت بازرگانی واقع در تبریز به یک نفر خانم با روابط عمومی بالا جهت انجام امور دفتری نیازمند است.
آدرس : ولیعصر جنوبی
تلفن : 33240231, 33240232
برای عضویت در کانال اخبار استخدام آذربایجان شرقی در تلگرام کلیک کنید
استخدام شرکت بازرگانی به یک نفر خانم با روابط عمومی بالا / تبریز