استخدام فرزکار و تراشکار ماهر

استخدام فرزکار و تراشکار ماهر
به فرزکار و تراشکار ماهر در مشهد نیازمندیم.
داوطلبان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس برقرار کنند.
tel: 09156257550
برای عضویت در کانال اخبار استخدام خراسان رضوی در تلگرام کلیک کنید

استخدام فرزکار و تراشکار ماهر

به فرزکار و تراشکار ماهر در مشهد نیازمندیم.
داوطلبان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس برقرار کنند.
tel: 09156257550
برای عضویت در کانال اخبار استخدام خراسان رضوی در تلگرام کلیک کنید
استخدام فرزکار و تراشکار ماهر