استخدام کارشناس بازرگانی و کارشناس مالی جهت شرکت بازرگانی معتبر

استخدام کارشناس بازرگانی و کارشناس مالی جهت شرکت بازرگانی معتبر
به تعدادی کارشناس بازرگانی و کارشناس مالی با حداقل ۲ سال سابقه کار جهت شرکت بازرگانی معتبر در تهران نیازمندیم.
از داوطلبان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به آدرس ایمیل زیر ارسال کنند.
email: jobs@abdkhodaei.com
برای عضویت در کانال اخبار استخدام تهران در تلگرام کلیک کنید

استخدام کارشناس بازرگانی و کارشناس مالی جهت شرکت بازرگانی معتبر

به تعدادی کارشناس بازرگانی و کارشناس مالی با حداقل ۲ سال سابقه کار جهت شرکت بازرگانی معتبر در تهران نیازمندیم.
از داوطلبان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به آدرس ایمیل زیر ارسال کنند.
email: jobs@abdkhodaei.com
برای عضویت در کانال اخبار استخدام تهران در تلگرام کلیک کنید
استخدام کارشناس بازرگانی و کارشناس مالی جهت شرکت بازرگانی معتبر