استخدام کمک حسابدار با سابقه کار در شهر شیراز

استخدام کمک حسابدار با سابقه کار در شهر شیراز
به یک کمک حسابدار خانم با حداقل ۱ سال سابقه کار در شهر شیراز نیازمندیم.
داوطلبان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس برقرار کنند.
tel: 07132627199,09171396251
برای عضویت در کانال اخبار استخدام فارس در تلگرام کلیک کنید

استخدام کمک حسابدار با سابقه کار در شهر شیراز

به یک کمک حسابدار خانم با حداقل ۱ سال سابقه کار در شهر شیراز نیازمندیم.
داوطلبان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس برقرار کنند.
tel: 07132627199,09171396251
برای عضویت در کانال اخبار استخدام فارس در تلگرام کلیک کنید
استخدام کمک حسابدار با سابقه کار در شهر شیراز