استخدام گروه صنعتی صبح قشلاق (سولار) / تبریز

استخدام گروه صنعتی صبح قشلاق (سولار) / تبریز
گروه صنعتی صبح قشلاق (سولار) جهت تکمیل کادر اداری خود دعوت به همکاری مینماید.
مسول کنترل کیفی
فوق لیسانس صنایع غذایی
داشتن حداقل 2 سال سابقه مفید در صنعت بیسکویت و ویفر
مدیر مالی
فوق لیسانس حسابداری
دارای 5 سال سابقه مرتبط با مدیریت مالی
لیسانس حسابداری و مجرد
فوق لیسانس حسابداری
دارای 3 سال سابقه پیوسته و مفید
محل کار، شهرک سلیمی میباشد.
محل مصاحبه، در دفتر تبریز برگزار خواهد شد.
شماره تماس: 32363894
برای عضویت در کانال اخبار استخدام آذربایجان شرقی در تلگرام کلیک کنید

استخدام گروه صنعتی صبح قشلاق (سولار) / تبریز

گروه صنعتی صبح قشلاق (سولار) جهت تکمیل کادر اداری خود دعوت به همکاری مینماید.
مسول کنترل کیفی
فوق لیسانس صنایع غذایی
داشتن حداقل 2 سال سابقه مفید در صنعت بیسکویت و ویفر
مدیر مالی
فوق لیسانس حسابداری
دارای 5 سال سابقه مرتبط با مدیریت مالی
لیسانس حسابداری و مجرد
فوق لیسانس حسابداری
دارای 3 سال سابقه پیوسته و مفید
محل کار، شهرک سلیمی میباشد.
محل مصاحبه، در دفتر تبریز برگزار خواهد شد.
شماره تماس: 32363894
برای عضویت در کانال اخبار استخدام آذربایجان شرقی در تلگرام کلیک کنید
استخدام گروه صنعتی صبح قشلاق (سولار) / تبریز