اظهارات وزیر ارتباطات درباره فیلترینگ تلگرام

اظهارات وزیر ارتباطات درباره فیلترینگ تلگرام
وی با بیان این که قرار مسوولان تلگرام با مشترکان این است که سایت های غیراخلاقی منتشر نکنند، گفت: خود آنها نیز به دنبال این هستند که روبات هوشمندی قرار دهند که از آپلود فایل های غیراخلاقی جلوگیری کنند و همچنین اعلام کردند که در صورت اعلام سایت های غیراخلاقی در کمتر از شش ساعت این سایت ها را می بندند.

اظهارات وزیر ارتباطات درباره فیلترینگ تلگرام

وی با بیان این که قرار مسوولان تلگرام با مشترکان این است که سایت های غیراخلاقی منتشر نکنند، گفت: خود آنها نیز به دنبال این هستند که روبات هوشمندی قرار دهند که از آپلود فایل های غیراخلاقی جلوگیری کنند و همچنین اعلام کردند که در صورت اعلام سایت های غیراخلاقی در کمتر از شش ساعت این سایت ها را می بندند.
اظهارات وزیر ارتباطات درباره فیلترینگ تلگرام

فانتزی