امضای فایناس ۸میلیارد یورویی با کره جنوبی/ بهبود رتبه اعتباری کشور

امضای فایناس ۸میلیارد یورویی با کره جنوبی/ بهبود رتبه اعتباری کشور
طبق اعلام رییس بانک مرکزی قرارداد خط اعتباری با اگزیم بانک کره جنوبی به ارزش ۸ میلیارد یورو با تلاش های سازمان سرمایه گذاری خارجی، بانک مرکزی و سیستم بانکی نهایی شده و امروز به امضاء رسید.

به گزارش امتداد نیوز ، ولی الله سیف رییس بانک مرکزی با انتشار متنی در کانال تلگرام خود توضیحاتی درباره روند فایناس های مالی ارائه داد. متن این نوشته را در ادامه میخوانید:
یکی از مشکلاتی که به واسطه تحریم های بین المللی برای کشور ایجاد شده بود، متوقف شدن قراردادهای تأمین مالی بین المللی (فاینانس) بود. در نتیجه تحریم های ظالمانه و غیر مشروع وضع شده علیه کشور، نه تنها ارائه خطوط اعتباری جدید برای تأمین مالی پروژه های عمرانی و تولیدی کشور متوقف شد، بلکه بازپرداخت برخی از وام های دریافت شده سابق نیز به دلیل از میان رفتن کانال های پرداخت، با مشکل و مانع مواجه شد. پس از توافق هسته ای و رفع تحریم ها یکی از اولین اقدامات انجام شده، تسویه تعهدات سابق بود که نتیجه آن را در بهبود رتبه اعتباری کشور مشاهده کردیم.
اکنون و پس از مذاکرات مفصل و طولانی، شاهد این هستیم که قراردادهای جدید تأمین مالی یکی پس از …

امضای فایناس ۸میلیارد یورویی با کره جنوبی/ بهبود رتبه اعتباری کشور

طبق اعلام رییس بانک مرکزی قرارداد خط اعتباری با اگزیم بانک کره جنوبی به ارزش ۸ میلیارد یورو با تلاش های سازمان سرمایه گذاری خارجی، بانک مرکزی و سیستم بانکی نهایی شده و امروز به امضاء رسید.

به گزارش امتداد نیوز ، ولی الله سیف رییس بانک مرکزی با انتشار متنی در کانال تلگرام خود توضیحاتی درباره روند فایناس های مالی ارائه داد. متن این نوشته را در ادامه میخوانید:
یکی از مشکلاتی که به واسطه تحریم های بین المللی برای کشور ایجاد شده بود، متوقف شدن قراردادهای تأمین مالی بین المللی (فاینانس) بود. در نتیجه تحریم های ظالمانه و غیر مشروع وضع شده علیه کشور، نه تنها ارائه خطوط اعتباری جدید برای تأمین مالی پروژه های عمرانی و تولیدی کشور متوقف شد، بلکه بازپرداخت برخی از وام های دریافت شده سابق نیز به دلیل از میان رفتن کانال های پرداخت، با مشکل و مانع مواجه شد. پس از توافق هسته ای و رفع تحریم ها یکی از اولین اقدامات انجام شده، تسویه تعهدات سابق بود که نتیجه آن را در بهبود رتبه اعتباری کشور مشاهده کردیم.
اکنون و پس از مذاکرات مفصل و طولانی، شاهد این هستیم که قراردادهای جدید تأمین مالی یکی پس از …
امضای فایناس ۸میلیارد یورویی با کره جنوبی/ بهبود رتبه اعتباری کشور