انتخابات امسال با طعم تلگرام

نصر: انتخابات مجالس شورای اسلامی دهم و خبرگان پنجم در شرایطی برگزار خواهد شد که به نظر می رسد این شبکه اجتماعی از نقشی بی بدیل در اطلاع رسانی و ایجاد فضای انتخاباتی در ایران برخوردار است

تلگرام

سپهر نیوز