انجمن صنفی طراحان گرافیک کتاب سرو نقره ای 94 را رونمایی کرد

هیئت مدیره جدید انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران رویداد سرو نقره ای 94 را با رونمایی از کتاب آن به اتمام رساند. . . .