اهدای ۱۵ هزار جلد کتاب به جشنواره ˝روستا‌ها و عشایر دوستدار کتاب˝

انجمن فرهنگی ناشران کتاب کودک، ۱۵ هزار جلد کتاب به جشنواره ˝روستا‌ها و عشایر دوستدار کتاب˝ اهدا می‌کند. . . .