اپلیکیشن ها و ایمیل های تروریستی!

اپلیکیشن ها و ایمیل های تروریستی!
روز نو : ابزار ارتباطی رایگان تلگرام که این روزها در نقاط مختلف جهان و بخصوص ایران محبوبیت زیادی دارد، قابلیت های امنیتی ویژه برای رمزگذاری داده ها ارائه می دهد و حتی امکان گفت وگوهای بی نام بین مشترکان خود را هم فراهم می کند. ولی نکته قابل ملاحظه اینجاست که تلگرام امکانات کاربردی خود را فقط در اختیار کاربران عمومی نمی گذارد و همین مسأله باعث شده است این اپلیکیشن به یک ابزار ارتباطی کارآمد برای تروریست ها تبدیل شود.
به گزارش ایران به نقل از سی ان ان، مرکز ترندمیکرو بر اساس یک بررسی جدید اعلام کرد …

اپلیکیشن ها و ایمیل های تروریستی!

روز نو : ابزار ارتباطی رایگان تلگرام که این روزها در نقاط مختلف جهان و بخصوص ایران محبوبیت زیادی دارد، قابلیت های امنیتی ویژه برای رمزگذاری داده ها ارائه می دهد و حتی امکان گفت وگوهای بی نام بین مشترکان خود را هم فراهم می کند. ولی نکته قابل ملاحظه اینجاست که تلگرام امکانات کاربردی خود را فقط در اختیار کاربران عمومی نمی گذارد و همین مسأله باعث شده است این اپلیکیشن به یک ابزار ارتباطی کارآمد برای تروریست ها تبدیل شود.
به گزارش ایران به نقل از سی ان ان، مرکز ترندمیکرو بر اساس یک بررسی جدید اعلام کرد …
اپلیکیشن ها و ایمیل های تروریستی!

خرید بک لینک

bluray movie download