باج گیری سیاه هکر «تلگرام» از دختر

باج گیری سیاه هکر «تلگرام» از دختر
یک مرد که با تهدید انتشار تصاویر و فیلم های خصوصی از دختری جوان در فضای مجازی اخاذی می کرد دستگیر شد.

به گزارش ایران، سرهنگ جواد جهانشیری رئیس پلیس فتای استان خراسان رضوی گفت: با شکایت دختری جوان که در سرنوشت شومی گرفتار شده بود تیمی از پلیس سایبری وارد عمل شد و در تحقیق از این دختر پی برد یک ناشناس با هک تلگرام و دسترسی به شماره دوستان وی و عکس های خصوصی اش با تهدید به انتشار تصاویر خصوصی شروع به اخاذی کرده است.

وی تصریح کرد: پلیس پس از یکسری تحقیقات فنی پسرناشناس را که جوانی ۲۱ ساله و اه …

باج گیری سیاه هکر «تلگرام» از دختر

یک مرد که با تهدید انتشار تصاویر و فیلم های خصوصی از دختری جوان در فضای مجازی اخاذی می کرد دستگیر شد.

به گزارش ایران، سرهنگ جواد جهانشیری رئیس پلیس فتای استان خراسان رضوی گفت: با شکایت دختری جوان که در سرنوشت شومی گرفتار شده بود تیمی از پلیس سایبری وارد عمل شد و در تحقیق از این دختر پی برد یک ناشناس با هک تلگرام و دسترسی به شماره دوستان وی و عکس های خصوصی اش با تهدید به انتشار تصاویر خصوصی شروع به اخاذی کرده است.

وی تصریح کرد: پلیس پس از یکسری تحقیقات فنی پسرناشناس را که جوانی ۲۱ ساله و اه …
باج گیری سیاه هکر «تلگرام» از دختر

فروش بک لینک

روزنامه قانون