با این ترفند، حضوری مخفی در تلگرام داشته باشید

با این ترفند، حضوری مخفی در تلگرام داشته باشید
با تنظیماتی در تلگرام می توانید حضوری مخفی در این پیام رسان داشته باشید.
به گزارش تحلیل ایران ، حتما برای شما هم اتفاق افتاده باشد که بخواهید پیامی را در تلگرام بخوانید ولی به هر دلیلی نخواهید آن پیام برای طرف مقابل مشخص شود.حالا در این گزارش همراه ما باشید تا به شما یاد دهیم چطور می توانید تنها با چند ترفند پیام های طرف مقابل را طوری بخوانید که متوجه نشود به اصطلاح یک تیک بخورد بجای دو تا تیک.
باشگاه خبرنگاران نوشت: این تنظیم فقط در گوشی های اندرویدی قابل استفاده است.برای اجرای این مورد شما کا …

با این ترفند، حضوری مخفی در تلگرام داشته باشید

با تنظیماتی در تلگرام می توانید حضوری مخفی در این پیام رسان داشته باشید.
به گزارش تحلیل ایران ، حتما برای شما هم اتفاق افتاده باشد که بخواهید پیامی را در تلگرام بخوانید ولی به هر دلیلی نخواهید آن پیام برای طرف مقابل مشخص شود.حالا در این گزارش همراه ما باشید تا به شما یاد دهیم چطور می توانید تنها با چند ترفند پیام های طرف مقابل را طوری بخوانید که متوجه نشود به اصطلاح یک تیک بخورد بجای دو تا تیک.
باشگاه خبرنگاران نوشت: این تنظیم فقط در گوشی های اندرویدی قابل استفاده است.برای اجرای این مورد شما کا …
با این ترفند، حضوری مخفی در تلگرام داشته باشید

استخدام