برگزاری ششمین دوره قرعه کشی جوایز کانال تلگرام بانک ملت

برگزاری ششمین دوره قرعه کشی جوایز کانال تلگرام بانک ملت
ششمین دوره قرعه کشی ۲۰۰ سکه تمام بهارآزادی ویژه اعضای کانال تلگرام بانک ملت، در ساختمان مرکزی این بانک برگزار شد.به گزارش روابط عمومی بانک ملت،دراین مراسم که با حضور نمایندگان مدیریت اموربازرسی،مدیریت بازاریابی و کمیته اجرایی قرعه کشی برگزار شد،7 برنده خوش شانس هفته ششم مشخص شدند. علی باقری رستم آباد، علیرضا خاشعی، سحر پورسید عسگری،کاوان بهرامی،جواد قنادپور،جواد توکلی و سید تقی حسینی،7 برنده دوره ششم قرعه کشی اعضای کانال تلگرام بانک ملت هستند.براساس این گزارش،دراین قرعه کشی محدودیتی در دفعات برنده شدن وجود ندارد و هر فرد تا پایان ٢٠٠ روز همچنان شانس برنده شدن دارد.این گزارش حاکی است،کاربران تلگرامی ضمن عضویت درکانال بانک ملت به نشانی@bankmellat-channel باید فرم ثبت اطلاعات فردی که لینک آن در کانال و سایت بانک ملت وجود دارد را تکمیل کنند.

برگزاری ششمین دوره قرعه کشی جوایز کانال تلگرام بانک ملت

ششمین دوره قرعه کشی ۲۰۰ سکه تمام بهارآزادی ویژه اعضای کانال تلگرام بانک ملت، در ساختمان مرکزی این بانک برگزار شد.به گزارش روابط عمومی بانک ملت،دراین مراسم که با حضور نمایندگان مدیریت اموربازرسی،مدیریت بازاریابی و کمیته اجرایی قرعه کشی برگزار شد،7 برنده خوش شانس هفته ششم مشخص شدند. علی باقری رستم آباد، علیرضا خاشعی، سحر پورسید عسگری،کاوان بهرامی،جواد قنادپور،جواد توکلی و سید تقی حسینی،7 برنده دوره ششم قرعه کشی اعضای کانال تلگرام بانک ملت هستند.براساس این گزارش،دراین قرعه کشی محدودیتی در دفعات برنده شدن وجود ندارد و هر فرد تا پایان ٢٠٠ روز همچنان شانس برنده شدن دارد.این گزارش حاکی است،کاربران تلگرامی ضمن عضویت درکانال بانک ملت به نشانی@bankmellat-channel باید فرم ثبت اطلاعات فردی که لینک آن در کانال و سایت بانک ملت وجود دارد را تکمیل کنند.
برگزاری ششمین دوره قرعه کشی جوایز کانال تلگرام بانک ملت