بهاره افشاری عکس کودکی اش را منتشر کرد

بهاره افشاری عکس کودکی اش را منتشر کرد
به گزارش « دیارباران »،بهاره افشاری بازیگر کشورمان عکسی از کودکی اش را منتشر کرد.
این بازیگر ۳۲ ساله نوشت:
*****
این عکس رو به تازگى پیدا کرده ام براى زمانى از زندگى ام است که مادر اصرار داشت هرگز دروغى حتى به مصلحت نگوییم تا وقتى بزرگ شدم شبیه حرف هایم باشم
ایمان دارم تمام مادرها این را به بچه هایشان با همه وجودشان یاد میدهند
اما روزگار انگار معلم بزرگترى میشود
و از تو چیز دیگرى میسازد که شبیه تربیتت نمیشوى
عکس کودکی بهاره افشاری

برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید

بهاره افشاری عکس کودکی اش را منتشر کرد

به گزارش « دیارباران »،بهاره افشاری بازیگر کشورمان عکسی از کودکی اش را منتشر کرد.
این بازیگر ۳۲ ساله نوشت:
*****
این عکس رو به تازگى پیدا کرده ام براى زمانى از زندگى ام است که مادر اصرار داشت هرگز دروغى حتى به مصلحت نگوییم تا وقتى بزرگ شدم شبیه حرف هایم باشم
ایمان دارم تمام مادرها این را به بچه هایشان با همه وجودشان یاد میدهند
اما روزگار انگار معلم بزرگترى میشود
و از تو چیز دیگرى میسازد که شبیه تربیتت نمیشوى
عکس کودکی بهاره افشاری

برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید
بهاره افشاری عکس کودکی اش را منتشر کرد