بوقلمون صفتان و عروسی خرده بورژواها در تماشاخانه همای سعادت

دو نمایشنامه خوانی˝عروسی خرده بورژواها˝به کارگردانی پروانه باران و ˝بوقلمون صفتان˝به کارگردانی سعید دولتی در تماشاخانه همای سعادت خوانش می‌شوند. . . .