تأکید آیات قرآنی بر مطالعه قابل‌تأمل است

تأکید آیات قرآنی بر مطالعه قابل‌تأمل است
تهران: سرپرست اداره ارشاد اسلامی شمیرانات در حاشیه مراسم تقدیر از نویسندگان نمونه شهرستان، سرانه مطالعه را مطلوب ندانست و بر اهمیت قرآن کریم در حوزه مطالعه و کتاب تأکید کرد. . . .

تأکید آیات قرآنی بر مطالعه قابل‌تأمل است

تهران: سرپرست اداره ارشاد اسلامی شمیرانات در حاشیه مراسم تقدیر از نویسندگان نمونه شهرستان، سرانه مطالعه را مطلوب ندانست و بر اهمیت قرآن کریم در حوزه مطالعه و کتاب تأکید کرد. . . .
تأکید آیات قرآنی بر مطالعه قابل‌تأمل است

بک لینک رنک 3

ganool review