تبیلغات گسترده کانال اصلاح طلبان در ساعات ممنوعیت تبلیغات انتخاباتی

یکی از کانال های اصلی اصلاح طلبان در تلگرام در ساعات ممنوعیت تبلیغاتی انتخابات 7 اسفند، تبلیغات گسترده ای را به نفع لیست اصلاح طلبان انجام می دهد.

بازار بورس

کانون نماز