تشریح نکات انتخاب شهردار تهران

تشریح نکات انتخاب شهردار تهران
ایسنا/ عضو منتخب شورای شهر پنجم در مورد برنامه ها و روند انتخاب شهردار تهران توضیحاتی را ارائه کرد.
حسن رسولی درکانال تلگرام خود نوشت: «دو روز پی در پی استماع برنامه های نامزدان چهارگانه شهردار تهران را حاوی نکات زیر دیدم که می توان به انسجام تشکیلاتی شورای پنجم به همراه فضای آزادانه تضارب آراء، برنامه های متقن، علمی و عملیاتی اشاره کرد. همچنین هم پوشانی مناسبی با عیار کارشناسی بین برنامه ها به چشم می خورد و هیچ گونه نشانی از رقابت بین کاندیداها از حیث جوانب حذفی آن دیده نشد.
نظم و متانت و اخلاق جاری و ساری بود حتی یک مورد تنش مشاهده نشد، شفافیت و شیشه ای بودن فضای گفت وگو که رکنی از گفتمان اصلاح طلبی است هویدا بود خبرنگاران حضور داشتند مراسم از طریق فضای مجازی پخش مستقیم می شد و یک دستی شورا و نامزد ها مانع از طرح سوالات و ابهامات نبود پرسش ها و پاسخ ها جدی و صریح بود که از دیگر ویژگی های بازار این جلسات بود.
انصافا کاندیداها با استفاده از ظرفیت های کارشناسی در اختیار تصویری گویا از فرصت ها،چالش ها و راهکارهای غلبه بر این موانع معرفت خوبی به ما و شهروندان از حوزه مدیریت شهری …

تشریح نکات انتخاب شهردار تهران

ایسنا/ عضو منتخب شورای شهر پنجم در مورد برنامه ها و روند انتخاب شهردار تهران توضیحاتی را ارائه کرد.
حسن رسولی درکانال تلگرام خود نوشت: «دو روز پی در پی استماع برنامه های نامزدان چهارگانه شهردار تهران را حاوی نکات زیر دیدم که می توان به انسجام تشکیلاتی شورای پنجم به همراه فضای آزادانه تضارب آراء، برنامه های متقن، علمی و عملیاتی اشاره کرد. همچنین هم پوشانی مناسبی با عیار کارشناسی بین برنامه ها به چشم می خورد و هیچ گونه نشانی از رقابت بین کاندیداها از حیث جوانب حذفی آن دیده نشد.
نظم و متانت و اخلاق جاری و ساری بود حتی یک مورد تنش مشاهده نشد، شفافیت و شیشه ای بودن فضای گفت وگو که رکنی از گفتمان اصلاح طلبی است هویدا بود خبرنگاران حضور داشتند مراسم از طریق فضای مجازی پخش مستقیم می شد و یک دستی شورا و نامزد ها مانع از طرح سوالات و ابهامات نبود پرسش ها و پاسخ ها جدی و صریح بود که از دیگر ویژگی های بازار این جلسات بود.
انصافا کاندیداها با استفاده از ظرفیت های کارشناسی در اختیار تصویری گویا از فرصت ها،چالش ها و راهکارهای غلبه بر این موانع معرفت خوبی به ما و شهروندان از حوزه مدیریت شهری …
تشریح نکات انتخاب شهردار تهران