«تلگراف»و «کلش» نمی روند

«تلگراف»و «کلش» نمی روند
فرهیختگان صبح دوشنبه بود که خبر آمد «تلگراف» که امکان جدید شبکه اجتماعی تلگرام است، در ایران فیلتر شده است.
سرویس جدید تلگراف در تلگرام فیلتر شد. تلگرام این سرویس را که یک بستر وبلاگ نویسی است، هفته قبل همزمان با معرفی به روزرسانی جدید برای اپلیکیشن خود معرفی کرده بود. این سرویس شباهت های زیادی به «Medium» و «Quip» داشت و بدون ساختن اکانت هرکس می توانست شروع به تایپ و ساختن یک صفحه کند و با زدن گزینه «Publish» آن را در سایت قرار دهد. اما نکته جالب واکنش توییتری حسن روحانی رئیس جمهوری به این خبر بود. …

«تلگراف»و «کلش» نمی روند

فرهیختگان صبح دوشنبه بود که خبر آمد «تلگراف» که امکان جدید شبکه اجتماعی تلگرام است، در ایران فیلتر شده است.
سرویس جدید تلگراف در تلگرام فیلتر شد. تلگرام این سرویس را که یک بستر وبلاگ نویسی است، هفته قبل همزمان با معرفی به روزرسانی جدید برای اپلیکیشن خود معرفی کرده بود. این سرویس شباهت های زیادی به «Medium» و «Quip» داشت و بدون ساختن اکانت هرکس می توانست شروع به تایپ و ساختن یک صفحه کند و با زدن گزینه «Publish» آن را در سایت قرار دهد. اما نکته جالب واکنش توییتری حسن روحانی رئیس جمهوری به این خبر بود. …
«تلگراف»و «کلش» نمی روند