تلگرام خیلی ولنگ و باز است

قلم نیوز: محمد بلوری با تاکید بر اینکه در کار خبر باید وجدان کاری داشت، نسبت به نحوه ی تهیه خبر از سوی خبرنگاران حال حاضر انتقاد کرد.

cars

خرید و فروش بک لینک