جایگاه زن در اسلام و توصیه های دینی هنوز برای برخی چندان شفاف نیست مردان در کنار زنان

تکتم جاوید- از گذشته تا کنون همواره بودند عده ای که به احکام و اصول دینی شک و شبهه داشتند و آن ها را زیر سوال می بردند؛ به همین دلیل توضیحات و دلایل فراوانی برای آن گفته شده است. حتما وقتی در شبکه های مختلف تلگرام گشت می زنید، به پیام ها و کامنت هایی برخورد کردید که درباره جایگاه و موقعیت زنان در جامعه ماست.
هنگامی که اسلام ظهور کرد زنان وضعیت اجتماعی تأسف باری داشتند؛ زن نه از حقوق اجتماعی برخوردار بود و نه به نظراتش اهمیتی داده می شد. اسلام او را از این وضعیت نجات داد و جایگاهش را اعتلا بخشید و او …

موسیقی روز

مدرسه