جزئیات دستگیری فاش کننده اطلاعات ایرانسلی ها

جزئیات دستگیری فاش کننده اطلاعات ایرانسلی ها
بسیج پرس – معاون امور بین الملل و حقوقی پلیس فتا از دستگیری عامل ایجاد کننده ربات در شبکه های اجتماعی تلگرام برای انتشار اطلاعات مشترکان اپراتور ایرانسل خبر داد.

جزئیات دستگیری فاش کننده اطلاعات ایرانسلی ها

بسیج پرس – معاون امور بین الملل و حقوقی پلیس فتا از دستگیری عامل ایجاد کننده ربات در شبکه های اجتماعی تلگرام برای انتشار اطلاعات مشترکان اپراتور ایرانسل خبر داد.
جزئیات دستگیری فاش کننده اطلاعات ایرانسلی ها

اپدیت نود32 ورژن 8

لردگان