جوک های سیاسی توی تلگرام

جوک های سیاسی توی تلگرام
از آخرین باری که مدیرمسئول سیاست روز دست راست خود را برد بالا و فرود آورد بر گونه چپ ننجون و در منتهی الیه سمت راست در میانه آبدارخانه ولو شدیم دیگر نزدیم که نزدیم.
نه اینکه “زدن” فی النفسه کار بدی باشد. به هیچ وجه! ما همچنان مجازیم بزنیم. وسط فرمایش وکیل و وزیر و یک کم بالاتر و یک کم هم پایین تر اما تا اطلاع ثانوی از زدن تک مضراب بین سخنان برادر لاریجانی منع شده ایم. البته فعلا مجوز موقت گرفته ایم که عجالتا بزنیم ولی جوری بزنیم که صدایش فردا و پس فردا در بیاید.
برادر لاریجانی: در مجلس نهم ۶۹۷ طرح و …

جوک های سیاسی توی تلگرام

از آخرین باری که مدیرمسئول سیاست روز دست راست خود را برد بالا و فرود آورد بر گونه چپ ننجون و در منتهی الیه سمت راست در میانه آبدارخانه ولو شدیم دیگر نزدیم که نزدیم.
نه اینکه “زدن” فی النفسه کار بدی باشد. به هیچ وجه! ما همچنان مجازیم بزنیم. وسط فرمایش وکیل و وزیر و یک کم بالاتر و یک کم هم پایین تر اما تا اطلاع ثانوی از زدن تک مضراب بین سخنان برادر لاریجانی منع شده ایم. البته فعلا مجوز موقت گرفته ایم که عجالتا بزنیم ولی جوری بزنیم که صدایش فردا و پس فردا در بیاید.
برادر لاریجانی: در مجلس نهم ۶۹۷ طرح و …
جوک های سیاسی توی تلگرام

ganool review