حذف سهم ۲۰ درصدی تماشاخانه ایرانشهر از فروش گیشه / وبسایت مونو،شورایی در ایران دو ساله شد

حذف سهم ۲۰ درصدی تماشاخانه ایرانشهر از فروش گیشه / وبسایت مونو،شورایی در ایران دو ساله شد
شورای سیاست‌گذاری تماشاخانه ایرانشهر به منظور حمایت از گروه‌های تئاتری در اولین اقدام خود حق‌السهم ۲۰ درصدی این تماشاخانه تئاتری از فروش گیشه آثار نمایشی را حذف کرد. وبسایت مونو/شورایی در ایران امروز دو ساله شد. . . .

حذف سهم ۲۰ درصدی تماشاخانه ایرانشهر از فروش گیشه / وبسایت مونو،شورایی در ایران دو ساله شد

شورای سیاست‌گذاری تماشاخانه ایرانشهر به منظور حمایت از گروه‌های تئاتری در اولین اقدام خود حق‌السهم ۲۰ درصدی این تماشاخانه تئاتری از فروش گیشه آثار نمایشی را حذف کرد. وبسایت مونو/شورایی در ایران امروز دو ساله شد. . . .
حذف سهم ۲۰ درصدی تماشاخانه ایرانشهر از فروش گیشه / وبسایت مونو،شورایی در ایران دو ساله شد

بک لینک رنک 3