دفاع لاریجانی از عملکرد جنتی در حیطه‌های مختلف فرهنگ

دفاع لاریجانی از عملکرد جنتی در حیطه‌های مختلف فرهنگ
رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر لزوم همگرایی در کشور گفت:‌ کفران نعمت است که وقت را صرف جدال های بلاوجه کنیم. . . .

دفاع لاریجانی از عملکرد جنتی در حیطه‌های مختلف فرهنگ

رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر لزوم همگرایی در کشور گفت:‌ کفران نعمت است که وقت را صرف جدال های بلاوجه کنیم. . . .
دفاع لاریجانی از عملکرد جنتی در حیطه‌های مختلف فرهنگ

بک لینک رنک 5

اس ام اس جدید