دلقک بازی دو باشگاه به اصطلاح فرهنگی ورزشی پرسپولیس و استقلال، برای تامین بودجه نجومی// حمله سرخابی ها به درآمدزایی از تلگرام با شیپورچی های میلیاردی

دلقک بازی دو باشگاه به اصطلاح فرهنگی ورزشی پرسپولیس و استقلال، برای تامین بودجه نجومی// حمله سرخابی ها به درآمدزایی از تلگرام با شیپورچی های میلیاردی
چند هفته پیش بودکه رحمتی و حسینی به عنوان کاپیتان های دو تیم تهدیدکردند در صورت فحاشی هواداران به حریف، حتی مسابقه را تعطیل می کنند ولی حالا برخی بازیکنان جوان تر دو تیم با حضور مقابل دوربینی که خود باشگاه هماهنگ کرده، مشغول کری خواندن با یکدیگر برای جذب عضو در تلگرام هستند!

دلقک بازی دو باشگاه به اصطلاح فرهنگی ورزشی پرسپولیس و استقلال، برای تامین بودجه نجومی// حمله سرخابی ها به درآمدزایی از تلگرام با شیپورچی های میلیاردی

چند هفته پیش بودکه رحمتی و حسینی به عنوان کاپیتان های دو تیم تهدیدکردند در صورت فحاشی هواداران به حریف، حتی مسابقه را تعطیل می کنند ولی حالا برخی بازیکنان جوان تر دو تیم با حضور مقابل دوربینی که خود باشگاه هماهنگ کرده، مشغول کری خواندن با یکدیگر برای جذب عضو در تلگرام هستند!
دلقک بازی دو باشگاه به اصطلاح فرهنگی ورزشی پرسپولیس و استقلال، برای تامین بودجه نجومی// حمله سرخابی ها به درآمدزایی از تلگرام با شیپورچی های میلیاردی