دومین نشست بررسی کابینه پیشنهادی حیدرالعبادی

دومین نشست بررسی کابینه پیشنهادی حیدرالعبادی
تحریریه فراتاب در گروه تلگرام ،دومین نشست و گفت و گوی شبانه را با موضوع بررسی (نهایی) پرونده کابینه پیشنهادی حیدر العبادی در عراق با دو سخنران پنج شنبه شب برگزار کرد.

دومین نشست بررسی کابینه پیشنهادی حیدرالعبادی

تحریریه فراتاب در گروه تلگرام ،دومین نشست و گفت و گوی شبانه را با موضوع بررسی (نهایی) پرونده کابینه پیشنهادی حیدر العبادی در عراق با دو سخنران پنج شنبه شب برگزار کرد.
دومین نشست بررسی کابینه پیشنهادی حیدرالعبادی

خرید بک لینک

آهنگ جدید