دیدگاه ضرغامی از علت ناکامی ائتلاف اصولگرایان

اتاق فکر و فرماندهی اصلاح طلبان منطقی و با برنامه عمل کرد و از همه ظرفیت های تبلیغی مانند روزنامه ها، سایت های خبری و شبکه های اجتماعی به ویژه تلگرام در سازماندهی و تمرکز آرا نهایت استفاده را بردند.

دانلود فیلم خارجی

روزنامه قانون