راه های نرسیدن به خدا در الف ۷۹۱

راه های نرسیدن به خدا در الف ۷۹۱
هفت برکه: یک شعر کلاسیک و یک داستان کودک در کنار صفحات ثابت، مطالب الف ۷۹۱ در جلسه ی ۸۹۱ انجمن ادبی بود. گزارش این جلسه که مطابق معمول هر هفته، روز پنجشنبه ساعت ۶ در موسسه هفت برکه برگزار شد، به صورت آنلاین در گروه تلگرامی انجمن نیز به صورت زنده منتشر شد تا دوستانی که در جلسه حضور فیزیکی ندارند، بتوانند به صورت مجازی در جلسه شرکت کنند. از طریق این آدرس +  می توانید به گروه الف در تلگرام ملحق شوید.
مطالب شماره ۷۹۱ را اینجا بخوانید، و کل نشریه را نیز به فرمت پی دی اف دریافت کنید ( اینجا کلیک کنید ). …

راه های نرسیدن به خدا در الف ۷۹۱

هفت برکه: یک شعر کلاسیک و یک داستان کودک در کنار صفحات ثابت، مطالب الف ۷۹۱ در جلسه ی ۸۹۱ انجمن ادبی بود. گزارش این جلسه که مطابق معمول هر هفته، روز پنجشنبه ساعت ۶ در موسسه هفت برکه برگزار شد، به صورت آنلاین در گروه تلگرامی انجمن نیز به صورت زنده منتشر شد تا دوستانی که در جلسه حضور فیزیکی ندارند، بتوانند به صورت مجازی در جلسه شرکت کنند. از طریق این آدرس +  می توانید به گروه الف در تلگرام ملحق شوید.
مطالب شماره ۷۹۱ را اینجا بخوانید، و کل نشریه را نیز به فرمت پی دی اف دریافت کنید ( اینجا کلیک کنید ). …
راه های نرسیدن به خدا در الف ۷۹۱

استخدام