سایت بی بی سی انگلیسی؛ واکنش بی بی سی به استیکرهای ضد انگلیسی

سایت بی بی سی انگلیسی به بررسی استیکرهای ضد انگلیسی که در فضای مجازی ایران در دوران انتخابات منتشر شد، پرداخت.

به گزارش سرویس امپراطوری دروغ “سنگرما” ، در پی انتشار استیکرهایی در فضای مجازی که بر ضد انگلیس و دخالت شبکه های انگلیسی در انتخابات ایران است، سایت بی بی سی انگلیسی در گزارشی به بررسی محتوای این استیکرها پرداخت.
جنگ استیکرها در انتخابات مهم روز جمعه ایران به شدت بالا گرفته بود.
خط مقدم این جنگ تلگرام بود؛ نرم افزار پیام رسانی که در ایران محبوب ترین می باشد.
کمپین های هر دو گروه …

بازی آزاد

خرید غذا