سیاوش طهمورث چرا تاسف خورد؟ / پاوه نژاد، قائمیان و آذرنگ به شهر آفتاب می‌روند

سیاوش طهمورث چرا تاسف خورد؟ / پاوه نژاد، قائمیان و آذرنگ به شهر آفتاب می‌روند
سیاوش طهورث در پنجمین روز از کتابخوانی هنرمندان بخش‌هایی از کتاب ˝سایه و ریگ˝ را خواند. در خبری دیگر از حضور الهام پاوه نژاد، فرهاد قائمیان و حمیدرضا آذرنگ در نمایشگاه کتاب تهران می‌خوانید. . . .

سیاوش طهمورث چرا تاسف خورد؟ / پاوه نژاد، قائمیان و آذرنگ به شهر آفتاب می‌روند

سیاوش طهورث در پنجمین روز از کتابخوانی هنرمندان بخش‌هایی از کتاب ˝سایه و ریگ˝ را خواند. در خبری دیگر از حضور الهام پاوه نژاد، فرهاد قائمیان و حمیدرضا آذرنگ در نمایشگاه کتاب تهران می‌خوانید. . . .
سیاوش طهمورث چرا تاسف خورد؟ / پاوه نژاد، قائمیان و آذرنگ به شهر آفتاب می‌روند

خرید بک لینک

میهن دانلود