علی مرادخانی از کیارستمی عیادت کرد

علی مرادخانی از کیارستمی عیادت کرد
علی مرادخانی معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی امروز شنبه چهاردهم فروردین ماه از عباس کیارستمی عیادت کرد. . . .

علی مرادخانی از کیارستمی عیادت کرد

علی مرادخانی معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی امروز شنبه چهاردهم فروردین ماه از عباس کیارستمی عیادت کرد. . . .
علی مرادخانی از کیارستمی عیادت کرد

خرید بک لینک