غیرتم اجازه نمی دهد مردها عکس های برهنه همسرم را بینند

غیرتم اجازه نمی دهد مردها عکس های برهنه همسرم را بینند
رکنا: غیرتم اجازه نمی دهد ببینم؛ مردهای نامحرم عکس های بی حجاب و برهنه همسرم را بینند. نمی خواهم قربانی دنیای مجازی باشم!
الان پنج سالی است که ازدواج کردیم و اومدیم سر خانه و زندگی خودمان.
آشنایی، نامزدی و ازدواجمان خیلی رویایی و عاشقانه رقم خورد، هیچ مشکل خاصی بین من و همسرم نبود و به نظر من همین الانم نیست!
حتی با تولد مانی، وابستگی من و همسرم بیشتر شد. ولی امان از این تلگرام ! این لعنتی کار ما را به اینجا کشاند.
من مخالف استفاده از اینترنت نیستم، ولی غیرتم اجازه نمی دهد ببینم، مردهای نامحرم عکس …

غیرتم اجازه نمی دهد مردها عکس های برهنه همسرم را بینند

رکنا: غیرتم اجازه نمی دهد ببینم؛ مردهای نامحرم عکس های بی حجاب و برهنه همسرم را بینند. نمی خواهم قربانی دنیای مجازی باشم!
الان پنج سالی است که ازدواج کردیم و اومدیم سر خانه و زندگی خودمان.
آشنایی، نامزدی و ازدواجمان خیلی رویایی و عاشقانه رقم خورد، هیچ مشکل خاصی بین من و همسرم نبود و به نظر من همین الانم نیست!
حتی با تولد مانی، وابستگی من و همسرم بیشتر شد. ولی امان از این تلگرام ! این لعنتی کار ما را به اینجا کشاند.
من مخالف استفاده از اینترنت نیستم، ولی غیرتم اجازه نمی دهد ببینم، مردهای نامحرم عکس …
غیرتم اجازه نمی دهد مردها عکس های برهنه همسرم را بینند

wolrd press news