فراخوان جشنواره ˝پلاک طلایی˝ / انتخاب برترین نمای منـازل منـاطـق ۲۲گانـه شهـر تهران

فراخوان جشنواره ˝پلاک طلایی˝ / انتخاب برترین نمای منـازل منـاطـق ۲۲گانـه شهـر تهران
سازمان زیباسازی شهر تهران بـا مشارکت ستاد هماهنگی‌ شورایاری‌های شورای اسلامی شهر تهران جشنواره ˝پلاک طلایی˝ بها سال 95 را برگزار می‌کند. . . .

فراخوان جشنواره ˝پلاک طلایی˝ / انتخاب برترین نمای منـازل منـاطـق ۲۲گانـه شهـر تهران

سازمان زیباسازی شهر تهران بـا مشارکت ستاد هماهنگی‌ شورایاری‌های شورای اسلامی شهر تهران جشنواره ˝پلاک طلایی˝ بها سال 95 را برگزار می‌کند. . . .
فراخوان جشنواره ˝پلاک طلایی˝ / انتخاب برترین نمای منـازل منـاطـق ۲۲گانـه شهـر تهران

خبر جدید