قاضی پور: بیدی نیستم، با این بادها بلرزم!

نادر قاضی پور، نماینده جنجالی ارومیه، پس از دو روز، به بازتاب سخنان خود واکنش نشان داد و گفت: من منافق نیستم و مواضع خود را عوض نمی کنم … من بیدی نیستم که با این بادها بلرزم.
قاضی پور در اینستاگرام خود نوشت: من از حرف هایم که باعث آزرده خاطر شدن بانوان ارومیه شد عذرخواهی می کنم چراکه اصلا روی سخنم با بانوان ارومیه نبود. هستند خانم هایی که در مجلس شرایط به نفعشان نبوده است.
*ما مذهبی هستیم و با سه چهار تا پیام تلگرام تکان نمی خوریم، عده ای می خواهند مرا تخریب کنند چرا که من سرباز و نوکر ولایتم. ولی …

سپهر نیوز

سپهر نیوز